ประกาศ
เปลี่ยนแปลงวันมอบตัวของนักเรียนรอบทั่วไปทุกประเภท รวมถึง นักเรียนโควตา ม.3 เดิม
จากเดิมวันที่ 6 และ 7 เมษายน 2561 เป็น วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ทั้ง ม.1 และ ม.4 วันเดียวเท่านั้น พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา      ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ
นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย กรีฑา วอลเลย์บอล และทัศนศิลป์
โปรดแจ้งความจำนง ประเภทความสามารถพิเศษด้วย และนำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานมาสมัครในวันที่ 25-26 มีนาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560ประกาศ

เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก
ห้องเรียนพิเศษ (สสวท.) ชั้น ม.1 จำนวน 30 คน คัดเลือกจาก นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 ห้องเรียน 1/1 ส่วนผู้สอบได้ลำดับที่ 31-200 จะเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ (1/2,1/3,1/4,1/5,1/6) ตามลำดับคะแนน
ห้องเรียนพิเศษ พว. (สสวท.) ชั้น ม.4 จำนวน 30 คน คัดเลือกจาก นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 เป็นห้องเรียน 4/1 สำหรับห้องเรียนพิเศษคู่ขนาน พิจารณาจากผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 31-60 เป็นห้องเรียน ม.4/2


การสมัครสอบ ต้องจ่ายค่าคู่มือการสอบและรายละเอียดหลักสูตร
สำหรับผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ทุกประเภท เป็นเงิน 200 บาทblog counter
blog counter
จำนวนผู้เข้าชม