รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

มอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 30 มีนาคม 2567
มอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนความสามารถพิเศษ

รับสมัคร 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครในระบบออนไลน์ และส่งเอกสาร แฟ้มผลงาน ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนศรียาภัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

นักเรียนทั่วไป / นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รับสมัคร 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครในระบบออนไลน์ และแนบหลักฐานการสมัครในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครในระบบออนไลน์ และส่งเอกสาร ที่สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนความสามารถพิเศษ

รับสมัคร 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครในระบบออนไลน์ และส่งเอกสาร แฟ้มผลงาน ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนศรียาภัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

นักเรียนทั่วไป

รับสมัคร 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครในระบบออนไลน์ และแนบหลักฐานการสมัครในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครในระบบออนไลน์ และส่งเอกสาร ที่สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.