ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ ปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 15-23 มี.ค. 64 08.30-16.30 น. ม.1 3 เม.ย. 64 / ม.4 4 เม.ย. 64
ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 / 24-27 เม.ย. 64 ม.1 และ ม.4 19 พ.ค. 64 เวลา 07.30 น.
สอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 / 24-28 เม.ย. 64 ม.1 22 พ.ค. 64 08.00 น. / ม.4 23 พ.ค. 64 08.00 น.
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 948 456 492 388
มัธยมศึกษาปีที่ 4 667 265 402 371
นักเรียนโควตา 478 197 281 0
รวมทั้งหมด 2093 918 1175 759

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท