ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน


ตรวจสอบสถานะเอกสารการสมัคร

รหัสประจำตัวประชาชน / Passport

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ เปิดรับสมัคร เสาร์ 11 มีนาคม 2566 08:30 น. พุธ 15 มีนาคม 2566 16:30 น.
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ สมัครออนไลน์ 14-18 ก.พ. 66 ม.1 สอบ 4 มี.ค. 66 / ม.4 สอบ 5 มี.ค. 66 / ประกาศผลรายงานตัว 11 มี.ค. 66
ความสามารถพิเศษ สมัครออนไลน์ 11-12 มี.ค. 66 ม.1 สอบ 15 มี.ค. 66 / ม.4 สอบ 16 มี.ค. 66 / ประกาศผลรายงานตัว 16-17 มี.ค. 66 / มอบตัว 1-2 เม.ย. 66
สอบคัดเลือก สมัครออนไลน์ 11-15 มี.ค. 66 ม.1 สอบ 25 มี.ค. 66 / ม.4 สอบ 26 มี.ค. 66 / ประกาศผลรายงานตัว 29-30 มี.ค. 66
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 865 440 425 163
มัธยมศึกษาปีที่ 4 528 243 285 171
นักเรียนโควตา 488 202 286 0
รวมทั้งหมด 1881 885 996 334

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท