ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

สอบ ม.1  วันที่ 26 มี.ค. 65
สอบ ม.4  วันที่ 27 มี.ค. 65
คลิกตรวจสอบข้อมูล

การรับนักเรียนประเภทโควตา ม.3 เดิม โรงเรียนศรียาภัย เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการสมัครโควตา 
https://drive.google.com/file/d/1zY0CgbtfWcsyVOTuwaVbS9X3Vj2AWapN/view?usp=sharing

VDO การสมัคร    
https://www.youtube.com/watch?v=yZnxCEeaVCk

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ ปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ 19-23 ก.พ. 65 ออนไลน์ ม.1 6 มี.ค. 65 / ม.4 7 มี.ค. 65
ความสามารถพิเศษ 9-10 มี.ค. 65 ออนไลน์ ม.1 22 มี.ค. 65 / ม.4 23 มี.ค. 65
สอบคัดเลือก 9-13 มี.ค. 65 ออนไลน์ ม.1 26 มี.ค. 65 / ม.4 27 มี.ค. 65
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 899 398 501 48
มัธยมศึกษาปีที่ 4 585 250 335 147
นักเรียนโควตา 505 201 304 0
รวมทั้งหมด 1989 849 1140 195

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท