ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ เปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 15-23 มี.ค. 64 08.30-16.30 น. ม.1 3 เม.ย. 64 / ม.4 4 เม.ย. 64
ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 / 24-27 เม.ย. 64 ม.1 และ ม.4 29 เม.ย. 64
สอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 / 24-28 เม.ย. 64 ม.1 1 พ.ค. 64 / ม.4 2 พ.ค. 64
ข้อมูลผู้แจ้งความจำนง
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 757 358 399 752
มัธยมศึกษาปีที่ 4 505 192 313 496
นักเรียนโควตา 478 197 281 0
รวมทั้งหมด 1740 747 993 1248

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท