ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

ชั้น ม.1    รับทั้งหมด   570 คน  
1. ห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน.   1 ห้องเรียน  จำนวน   30  คน (ห้อง 1/1)
2. ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ EIS   5 ห้องเรียน  จำนวน 180 คน (ห้องเรียนละ 36 คน) (ห้อง 1/2-1/6)
3. นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป + เงื่อนไขพิเศษ + ความสามารถพิเศษ   8 ห้องเรียน 
    จำนวน 360 คน (ห้อง 1/7-1/14  ห้องเรียนละ 45 คน)

------------------------------------------------------------
ชั้น ม.4  รับทั้งหมด  588 คน 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE)  1  ห้องเรียน  จำนวน  30 คน (ห้อง 4/1)
2. ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  1  ห้องเรียน  จำนวน  36 คน (ห้อง 4/2) 
3. ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ  1 ห้องเรียน  จำนวน  36 คน 
4. ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น   1 ห้องเรียน   จำนวน 36 คน 
5. นักเรียนสอบทั่วไป +โควตา ม.3 เดิม +เงื่อนไขพิเศษ + ความสามารถพิเศษ
จำนวน 10 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 45 คน ) รวม 450 คน 

----------------------------------------------------------------------
คลิกอ่านรายละเอียดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------------------
 

รับสมัคร
   ม.1 และ ม.4
   วันที่ 21-22 มี.ค. 63 เวลา 08.30-16.30
   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก
   ม.1 และ ม.4  24 มี.ค. 63  เวลา 09.00-16.30
ประกาศผล / รายงานตัว 
   ม.1 และ ม.4  26 มี.ค. 63  เวลา 09.00-16.30
 สอบจัดห้อง
   ม.1   สอบ 28 มี.ค. 63  เวลา 09.00-15.00
   ม.4   สอบ 29 มี.ค. 63  เวลา 09.00-15.00
มอบตัว
   ม.1  6 เม.ย. 63  เวลา 09.00-16.30
   ม.4  7 เม.ย. 63  เวลา 09.00-16.30

รายละเอียดและหลักฐานการสมัคร
 

รับสมัคร
  ม.1 และ ม.4
  21-25 มี.ค. 63 เวลา 08.30-16.30 
   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก
   ม.1 / 28 มี.ค. 63  เวลา 09.00-15.00
   ม.4 /  29 มี.ค. 63 เวลา 09.00-15.00
ประกาศผล / รายงานตัว
   ม.1 /  1 เม.ย. 63   เวลา  09.00-16.00
   ม.4 /  4 เม.ย. 63  เวลา  09.00-16.00
มอบตัว
   ม.1 / 6 เม.ย. 63 เวลา 09.00-16.00
   ม.4 / 7 เม.ย. 63 เวลา 09.00-16.00

รายละเอียดและหลักฐานการสมัคร
 

เปิดระบบแจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์  18-26 กุมภาพันธ์  2563

รับสมัคร           
22-26 กุมภาพันธ์ 63  เวลา 08.30-16.30   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก     
ม.1  สอบ 7 มีนาคม 63  เวลา 09.00-12.00
ม.4  สอบ 8 มีนาคม 63  เวลา 09.00-15.00
ประกาศผลสอบ / รายงานตัว   
ม.1   11 มีนาคม 63      09.00-16.30
ม.4   12 มีนาคม 63      09.00-16.30
มอบตัว
ม.1  17 มี.ค. 63  เวลา 09.00-16.30
ม.4  18 มี.ค. 63  เวลา 09.00-16.30

รายละเอียดและหลักฐานการสมัคร

สมัครโควตา

17-16 มกราคม  2563

ยืนยันสิทธ์โควตา
17-26  มกราคม  2563

ประกาศผลโควตา
20 กุมภาพันธ์  2563

สอบจัดชั้นเรียน 
29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.00

มอบตัว  
7 เมษายน 2563  เวลา 09.00-16.30

โปรดคลิกอ่านข้อปฏิบัติและขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ ปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 22-26 ก.พ. 63 08.30-16.30 น. ม.1 7 มี.ค. 63 / ม.4 8 มี.ค. 63
ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 / 3-12 พ.ค. 63 ม.1 2 มิ.ย. 63 / ม.4 3 มิ.ย. 63
สอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 / 3-12 พ.ค. 63 ม.1 6 มิ.ย. 63 / ม.4 7 มิ.ย. 63
ข้อมูลผู้แจ้งความจำนง
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 826 374 452 31
มัธยมศึกษาปีที่ 4 610 231 379 367
นักเรียนโควตา 502 208 294 0
รวมทั้งหมด 1938 813 1125 398

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท